Privatumo politika

 1. Privatumo politika
  1. Giedrius Markūnas, fizinis asmuo dirbantis pagal individualią veiklą, individualios veiklos numeris 695484,, adresas Žirmūnų g. 5-24, 09101 Vilnius (toliau – mes) gerbiame Jūsų privatumą ir siekiame užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.
  2. Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Ši privatumo politika nėra taikoma Interneto svetainėje pateikiamoms nuorodoms į kitus tinklalapius, todėl rekomenduojame visuomet atskirai pasidomėti tokių tinklalapių privatumo politikomis ar taikomomis taisyklėmis.
  3. Asmens duomenys, kuriuos pateikiate Interneto svetainėje www.levandupieva.lt (toliau – Interneto svetainė) ar jos automatiškai surenkami, taip pat Jūsų mums kitokiu būdu pateikti duomenys yra valdomi mūsų.
  4. Lankydamiesi Interneto svetainėje ir/ar pateikdami savo asmens duomenis Jūs sutinkate, kad mes atitinkamus duomenis valdysime ir tvarkysime šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.
  5. Ši privatumo politika yra taikoma priklausomai nuo to, kokiomis paslaugomis naudojatės mūsų puslapyje. Ši privatumo politika galioja mūsų valdomam tinklalapiui ir bet kuriems Jūsų Interneto svetainėje pateikiamiems asmens duomenims, įskaitant naujienlaiškių užsakymą ir gavimą, atliekant užklausas, teikiant skundus, nesvarbu kokius įrenginius Interneto svetainės lankytojas (toliau – Lankytojas) naudoja apsilankymui Interneto svetainėje.
 1. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Mes renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte pirkdami prekes Interneto svetainėje: Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris. Šie duomenys reikalingi tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų pateiktą užsakymą, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras) ir išsiųsti užsakymą tinkamu adresu.
  2. Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 1. Techniniai svetainės duomenys.
  1. Naršant www.levandupieva.lt svetainėje mes, naudodami slapukus, renkame ir tvarkome tam tikrus techninius Interneto svetainės lankytojų duomenis.
  2. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba sutikimo pagrindu.
  3. Daugiau informacijos apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.
 1. Tiesioginė rinkodara
  1. Tik Jums išreiškus pageidavimą, t.y. Jūsų asmeniškais veiksmais išreiškus sutikimą, mes siunčiame Jums levandupieva.lt naujienlaiškius ar kitokiu formatu pateikiamą informaciją apie renginius, specialius pasiūlymus ir tvarkome šiuos duomenis: Jūsų el. pašto adresą, el. pašto sąveiką (kaip aprašyta žemiau).
  2. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi apačioje nurodytais būdais:
 • elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų naujienomis, specialiais pasiūlymais, informacija apie renginius;
 • elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius ar panašią informaciją apie specialius pasiūlymus, darbo laiko pasikeitimus bei kitą aktualią informaciją, kuri yra susijusi su www.levandupieva.lt vykdoma veikla.
 1. Informuojame, kad Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų siunčiamų naujienlaiškių ar kitos jums pateikiamos informacijos. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje.
 2. Jūs taip pat galite bet kada atsisakyti gauti informaciją apie renginius ar kitą mūsų siunčiamą informaciją, atsiųsdami elektroninį pranešimą adresu info@levandupieva.lt.
 1. Jūsų užklausos ir skundai
  1. Jūsų duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą ar kitą jūsų atsiųstą informaciją) tvarkome ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate bendruoju elektroniniu paštu info@levandupieva.lt ir, pateikdami užklausą, užduodami jums rūpimus klausimus bei nurodydami bet kokią kitokią informaciją mūsų Interneto svetainėje ar mūsų (Individualios veiklos) administruojamuose socialinės medijos kanaluose.
  2. Prašome laikytis šių jūsų asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų, kurie padeda užtikrinti jūsų asmeninių duomenų saugumą: laiško, užklausos pavadinime bei pridedamų dokumentų pavadinime nenurodykite savo asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto adreso, asmens kodo, gimimo datos, su jūsų banko sąskaita susijusios informacijos, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos duomenų, kitų specialių (jautrių) duomenų ir pan.); laiško, užklausos ar prašymo tekste nenurodykite asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų. Visus likusius asmens duomenis reikia nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių mums teikiate informaciją.
  3. Mes Jūsų duomenis šiais atvejais tvarkome siekdami administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę ir jos tobulinimą, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.
 1. Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas.
  1. Visi Interneto svetainėje naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai yra kaupiami statistikos tikslais. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.
  2. Mes saugome jūsų asmens duomenų informaciją tik tiek, kiek tai susiję su sutarčių vykdymu bei šioje Privatumo politikoje ir asmens duomenų apsaugos nuostatose nurodytų tikslų įgyvendinimu, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės jūsų informacija ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu.
  3. Jūsų asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba tvarkomi ir saugomi 2 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo Interneto svetainėje arba paskutinio pirkimo dienos. Pirktų prekių sąskaita faktūra ir joje nurodyti Jūsų asmeniniai duomenys saugomi 10 metų.
  4. Tiesioginei rinkodarai skirti asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos, pasirinkdami atitinkamą nuorodą siunčiamuose atitinkamai tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba rinkodaros tyrimų pranešimuose arba informuodami mus elektroniniu paštu: info@levandupieva.lt.
 1. Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
  1. Mes be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
  2. Tik teisės aktuose numatytais išskirtiniais atvejais Jūsų duomenys gali būti perduoti atsakingoms valdžios institucijoms: teismams, teisėsaugos institucijoms ir pan.
  3. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims – mūsų paslaugų teikėjams, esantiems Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės valstybėse (pavyzdžiui, serverių nuomotojams, naujienlaiškių siuntimo bendrovei, reklamos agentūrai, IT priežiūrą teikiančioms įmonėms ar kitiems panašiems paslaugų teikėjams). Visos šios įmonės – duomenų tvarkytojai, privalės laikytis konfidencialumo bei užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, kuri vykdoma pagal visas patvirtintas teisines nuostatas.
  4. Tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Internetinėje svetainėje duomenys naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais ir už Europos ekonominės erdvės ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Nors ne Europos ekonominės erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos ekonominės erdvės valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.
 1. Lankytojo teisės
  1. Jūs, kaip Interneto svetainės lankytojas, turite šias teises:
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu, kad perduotume visą ar dalį Jūsų pateiktos informacijos Jums ar kitam duomenų valdytojui;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir tam yra teisinis pagrindas;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
  1. Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt. Manome, kad prieš teikiant oficialų skundą pirmiausia būtų naudinga susisiekti su mumis el. paštu info@levandupieva.lt ar telefonu 8 671 21291 ir pamėginti rasti abi Šalis tenkinantį problemos sprendimo būdą.
 1. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas
 • Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įnternetinę svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 1. Duomenų saugumas
  1. Mes, įgyvendindami tinkamas technines ir organizacines priemones, saugome Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, duomenų atskleidimo ar pakeitimo.
  2. Mes rekomenduojame Lankytojams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:
 • nesilankyti nepatikimose, įtartinose interneto svetainėse, neatidarinėti nuorodų, dėl kurių kilmės nesate tikri;
 • pasirūpinti tinkama antivirusine apsauga bei reguliariai atnaujinti programinę įrangą.
 1. Slapukų politika
  1. Interneto svetainė bei įrankiai gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose.
  2. Slapukus taip pat mes naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Naudojant slapukus mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norėdami, pateikti komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.
  3. Interneto svetainėje naudojami trijų rūšių slapukai:
 • 1 rūšis – būtini. Šie slapukai privalomi tam, kad veiktų paprastos naršyklės funkcijos. Be jų tokios paslaugos kaip prekių užsakymo krepšelis ar elektroniniai atsiskaitymai negali veikti sklandžiai.
 • 2 rūšis – puslapio analizės. Šios rūšies slapukai skirti rinkti informaciją apie svetainės naudojimą. Pavyzdžiui, nurodant informaciją apie tai, kokie puslapiai daugiausiai lankomi. Šiuos duomenis mes galime panaudoti svetainės tobulinimui, atsižvegiant į lankytojų poreikius ar statistikai rinkti. Šie slapukai nesurenka informacijos, kuri identifikuotų jūsų asmenį.
 • 3 rūšis – funkcionalumui. Šios rūšies slapukai išlieka netgi uždarius naršyklę – jie naudojami funkcionalumui, tokiam kaip prisiminti automatinį registravimąsi ir geriau pritaikyti paslaugas, kurios pritaikytos konkrečiam vartotojui. Pavyzdžiui, galime išsaugoti jūsų užsakymo duomenis tam, kad kitą kartą apsilankius puslapyje nereikėtų duomenų surinkti iš naujo.
  1. Jeigu norite išjungti slapukus, tai galite padaryti savo naršyklės nustatymuose.
 1. Baigiamosios nuostatos
  1. Ši privatumo politika gali būti atnaujinama. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Internetinėje svetainėje. Lankytojai supranta, kad tęsdami naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.
  2. Tolimesnis naudojimasis mūsų internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  3. Jeigu bet kuri privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.