Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes internetinėje parduotuvėje www.levandupieva.lt(toliau – Pirkėjas) ir Giedriaus Markūno (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes Pirkėjas sutinka šių Taisyklių laikytis.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Užsakymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu užsakymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.levandupieva.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems užsakymo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

3.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje www.levandupieva.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu pristatymo adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

4.4. Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, arba Pardavėjui neturint alternatyvos pasiūlymo, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

4.6.  Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą  apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles.

4.8. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.levandupieva.lt  teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Pardavėjas nėra registruotas PVM mokėtojas.

5.2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su visais mokesčiais.

5.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.3.1. Atsiskaitymas pasinaudojus mokėjimų operatoriaus UAB “Paysera LT” paslauga – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į www.levandupieva.lt sąskaitą.

5.3.2. Atsiskaitymas pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į www.levandupieva.lt sąskaitą.

5.4. Atsiskaitydamas 5.3.2 punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5.5. Jeigu apmokėjimas gautas darbo dieną iki 12 val., ši diena skaičiuojama kaip pirma užsakymo vykdymo diena. Jeigu apmokėjimas gautas po 12 val. (taip pat savaitgaliais ar švenčių dienomis), tuomet pirma užsakymo vykdymo ir prekių pristatymo diena yra sekanti darbo diena.

5.6. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.7. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 (dvi) darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas

6.1.  Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 2 (dvi) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo.

6.3. Pasirenkant prekių atsiėmimą Vilniuje (Žirmūnų g. 5), užsakymas suruošiamas per 2 (dvi) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo.

6.4. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Pristatymas“ skyriuje. Šie prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

6.5. Jei užsakymas skubus, dėl trumpesnio užsakymo termino kreipkitės Internetinėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

6.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

6.8. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.9. Jei Pirkėjas nurodo neteisingą adresą, telefoną ir siunta negali būti jam pristatyta, arba siunta nebūna atsiimta per kurjerio tarnybos nurodytą laiką iš siuntų paštomato, ir dėl nurodytų priežasčių yra peradresuojama ar grąžinama Pardavėjui, siunta pristatoma tik papildomai pirkėjui sumokėjus 6 eurus. Pirkėjui atsisakius sumokėti priemoką, siunta nėra pristatoma, o pirkėjui grąžinama sumokėta suma minusavus siuntimo mokesčius.

7. Prekių kokybės garantija

7.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems garantiniams terminams prekės internetinėje parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu.

7.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugas, jam nustato teisės aktai.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtinų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.

8.2.  Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 3.4. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

8.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje. Pirkėjo nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.  Dūžtančios prekės turi būti supakuotos taip, jog būtų galima saugiai transportuoti.

8.4.  Grąžinamą prekę Pirkėjas gali pristatyti pats Pardavėjo nurodytu adresu arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.4. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokią prekę ir ją pakeisti analogiška tinkama preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9. Tvarumo politika

9.1. Siekiant mažinti pakuočių atliekų kiekį, užsakytoms prekėms supakuoti gali būti naudojamos pakartotinio naudojimo pakuotės (dėžės, maišeliai ar kt. medžiagos).

10. Apsikeitimas informacija

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Asmens duomenų apsauga

11.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad jo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais.

11.2. Uždėdamas varnelę ties „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo ir (arba) jo atstovų pateiktu adresu ir (arba) SMS žinute ir (arba) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.

11.3. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktai.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.